Budowa domu w mieście czy poza jego granicami

Sty
2014
06

posted by on Uncategorized

No comments

Coraz częściej większość inwestorów przenosi place budowy na tereny oddalone od ścisłego centrum miasta. Powodów tego stanu rzeczy jest bardzo dużo. Jednym z bardziej praktycznych powodów, jest po prostu znacznie niższa cena gruntów budowlanych. W dużym mieście cena jednego metra kwadratowego działki budowlanej waha się w granicach od 350 zł za metr – wzwyż. Zdarza się, że za jeden metr kwadratowy ziemi trzeba zapłacić nawet tysiąc i więcej złotych. W takim stanie rzeczy, możliwość zmniejszenia tej ceny o kilkaset procent, jawi się jako niesamowicie atrakcyjna okazja. Z tego właśnie powodu budowa domów jest coraz bardziej popularna w miejscowościach oddalonych o kilkanaście a nawet ponad dwadzieścia kilometrów od dużych metropolii. W czasach, kiedy każda rodzina dysponuje co najmniej jednym samochodem, konieczność dotarcia do pracy, nie jest już tak uciążliwa, nawet w przypadku dojeżdżania do niej codziennie dwadzieścia – trzydzieści kilometrów. Kolejnym argumentem przemawiającym za przeniesieniem placu budowy jest cena usług budowlanych. Faktem jest, że w dużych miastach większość towarów i usług jest znacznie droższa, niż w małych miejscowościach. Prawidłowość ta objęła również usługi budowlane.

Tags: , , ,

Leave a Reply